top of page

Zelfbewustzijn, essentieel voor effectief leiderschapWillem Vonk, 27 jaar oud en masterstudent psychologie, schreef een scriptie over zijn middelbare schoolliefde. Zijn gevoelens van liefde verdampte na enige tijd, omdat het meisje in zijn ogen gaandeweg haar zelfstandigheid verloor. Willem merkte dat hij meer en meer bepaalde wat het stel al dan niet deed.


Willem’s psychologiedocent vroeg hem bij zich. Hij vroeg zich af hoe Willem bijgedragen had aan deze sluipende onbalans. Willem begreep de vraag niet.

De docent stelde, vragend, dat Willem vast altijd het laatste woord had en ongevraagd zijn advies gaf. Willem’s vriendinnetje begreep ‘er vast niets van’, hij had toch ook altijd gelijk…?


Pas toen viel het kwartje…


Willem zette de eerste stappen op weg naar zelfbewustzijn.


Dit is een veelzeggend voorbeeld uit het artikel "Self-awareness can improve relationships. Here are tips to build it" uit de Washington Post, 26 november 2022.


Zelfbewustzijn is een vorm van EQ: emotionele intelligentie. Een essentieel aspect voor langdurig effectief leiderschap.


Zelfbewustzijn betekent niet als een pauw zo trots pronken omdat je jezelf geweldig vindt. Zelfbewustzijn in de zin van een – min of meer – realistisch beeld van jezelf creëren. Met veel tekortkomingen en enkele kwaliteiten. Beschouw het als een nimmer eindigende wandeling, een zoektocht die de mens met zichzelf maakt.


Een essentieel aspect van leiderschap. Het inzicht dat je niet genoeg kan leren over wie je zelf bent, en hoe je overkomt op de medemens. Leiders zijn pas langdurig effectief als ze over uitzonderlijke communicatieve vaardigheden beschikken. Vaardigheden die voortkomen uit zelfbewustzijn. In bescheidenheid.


Van alle aspecten die een rol spelen in effectief leiderschap, is dit misschien wel de krachtigste. Persoonlijk bescheiden en tegelijkertijd inhoudelijk vasthoudende leiders inspireren anderen en geven hen de ruimte. In alle aspecten van mijn praktijk – executive search, interim-management begeleiding, coaching en assessments – staat dit centraal.


Ook ik probeer bescheiden en tegelijkertijd inhoudelijk vasthoudend te zijn, specifiek in relatie tot diegene waarmee ik samenwerk. Toegegeven, ik ben niet perfect, en leer ook elke dag weer een beetje…


Vooral de suggestie om zo nu en dan een pas op de plaats te maken en ruimte voor oprechte zelfreflectie creëren, is nuttig.

Ook anderen hebben gepubliceerd over het onderwerp. Laat het me weten als je meer over het onderwerp wilt lezen.


Weet je welkom om van gedachten te wisselen. Over wat mijn ervaringen zijn met organisaties helpen met het selecteren van leiders. Of als coach leiders te helpen zichzelf te ontwikkelen.

Of elk ander voor jou relevant onderwerp.


Warme groet,

Aege

ความคิดเห็น


bottom of page