top of page
IMG_4030.jpeg

"Aege heeft een zuiver beeld van wat iemand in zich heeft,

soms beter dan dat de persoon zichzelf realiseert."

- Caroline Krouwels -

COACHING

Iemand die luistert, kritische vragen stelt en inspireert. Voor innerlijke reflectie en ontwikkeling.

 

Een coach aan je zijde die je zelfevaluatie ondersteunt en structureert, je gedachten en gevoelens helpt ontrafelen en periodiek een moment creëert waarin het om jou gaat. Dit draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, soepel functioneren en innerlijke balans. Een evenwichtige, effectieve leider is het fundament van een succesvol topteam.

 

Coaching door Aege is gericht op het formuleren van je eigen vragen én antwoorden. De mens kan slechts zelf het eigen leven leiden. De medemens kan jouw persoonlijke vragen niet formuleren, laat staan deze beantwoorden. Aege brengt structuur, discipline, voortgang, ritme en focus. Door zijn persoonlijke ervaring als leider en zijn diepe en brede ervaring als executive search consultant kan hij met inschattingsvermogen en empathie helpen de wezenlijke vragen te stellen.

Lonely at the top

LONELY AT THE TOP

Leiderschap is in zekere zin eenzaam. Voor leiders is binnen de eigen organisatie begrijpelijkerwijs weinig ruimte voor het delen van persoonlijke reflectie. De coach is het professionele, vertrouwelijke klankbord, voor reflectie op het persoonlijk functioneren en het delen van eventuele twijfels om ze in evenwicht met de realiteit te brengen. Aege helpt je op zijn eigen, kenmerkende wijze jezelf te ontwikkelen. Door bij hem aan de keukentafel periodiek stil te staan bij jezelf, geef je jezelf een bijdrage aan je innerlijke balans en professionele effectiviteit cadeau.

MAIL.png
IPhone_Wit.png
Mid-Career Transformation

MID-CAREER TRANSFORMATION

In elke loopbaan komt er een moment waardoor je – soms genoodzaakt – toe bent aan verandering. Aege biedt een gestructureerd coachingstraject waarmee je systematisch inzicht ontwikkelt in waar je loopbaan vandaan komt, op welk punt je nu staat en in welke richting – en met welke motivatie – je jezelf door wilt ontwikkelen. Vervolgens staat hij je bij om dat perspectief te realiseren.

MAIL.png
IPhone_Wit.png

TOP TEAM COACHING

Het succes van een organisatie wordt voor een groot deel (tot wel 60%…) bepaald door de effectiviteit van de mensen aan het roer. Door een goede samenwerking van het team creëer je werkplezier, worden onvoorziene obstakels soepel genomen, oprechte inzichten en meningen gedeeld en twijfels omarmd. Goed functionerende teamleden zullen elkaar inspireren en corrigeren, met een gezonde balans tussen geven en nemen.

Aege helpt topteams effectief te functioneren door voor elk individu het eigen evenwicht en persoonlijk inzicht te versterken. Zijn persoonlijke benadering draagt bij aan de kwaliteiten van het team, door mensen gebalanceerd met elkaar te laten samenwerken. Zo’n topteam stimuleert iedereen in de organisatie zich daaraan te spiegelen, waardoor er een bruisende, sprankelende, opgewekte en oplossingsgerichte organisatiecultuur gecreëerd wordt.

MAIL.png
IPhone_Wit.png
Top team coaching

Lees de gedachtes van Aege over Coaching

Lees alle artikelen

Pijl.png
bottom of page