top of page

Wat is nou echt diversiteit?

Diversity, equity and inclusion


Begin november was ik weer eens bij een “speeddate” evenement, georganiseerd door de SER in Den Haag, onder de vlag van Topvrouwen. Tijdens dit evenement sprak ik, in mijn rol als executive research consultant, twee keer achter elkaar tien vrouwen. Elk tien minuten. Bij wijze van introductie. De gedachte achter het Topvrouwen initiatief onderschrijf ik. Leiderschapsteams bevolkt door alleen maar mannen, die ook nog eens op elkaar lijken, zijn niet optimaal effectief. Zo blijkt dat bedrijven waarbij het leiderschapsteam voor meer dan dertig procent uit vrouwen bestaat, beter presteren dan de bedrijven waarbij dit percentage lager ligt.


Toch zie je op zo’n speeddate te veel vrouwen die op elkaar lijken of op de klassieke mannelijke versie die we al decennia te lang zien klitten aan het pluche. Dat schiet niet op. De grote vraag is waarom het debat alleen over genderdiversiteit gaat.


We doen onszelf tekort als we niet streven naar diversiteit in topteams in alle dimensies. Er is veel gepubliceerd over genderdiversiteit. Zo gaat de informatieve en soms grappige documentaire “The Reference man” in 4 afleveringen in op de verschillen tussen man en vrouw. Ook het artikel “Women in the workplace 2022’’, dat geschreven is naar aanleiding van het periodieke onderzoek naar vrouwen op de werkplek, gaat hierop in. Beiden de moeite waard om te zien en te lezen. Echter, dekken beiden niet de volledige lading als het gaat om diversiteit in topteams.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die serieus werk maken van diversiteit in alle dimensies, niet alleen betere financiële resultaten boeken, maar ook langdurig op vele anderen, meetbare aspecten significant beter presteren. Niet in de laatste plaats verbetert diversiteit de kwaliteit van besluitvorming. Er zijn dan immers meerdere perspectieven bij het debat en de besluitvorming betrokken.

Diversiteitsbeleid wordt ook wel het DEI beleid genoemd: diversity, equity and inclusion. Diversity op vele aspecten zoals gender, leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie en neurodiversiteit. Met equity wordt bedoeld dat iedereen gelijkwaardig is en elk individu gelijke ontwikkelingskansen aangereikt krijgt, maar niet dat ieder mens gelijk aan de ander is. Inclusion in de zin dat ieder zich gehoord voelt, zichzelf kan zijn en zich kan identificeren met de organisatie, waardoor allen gestimuleerd worden om een zinvolle bijdrage te leveren. Lees hier meer over in het artikel ''what is diversity, equity and inclusion” van augustus 2022. We leven in een tijd waarin verrassingen elkaar snel opvolgen. Ik schreef er vorige maanden over. Veerkrachtige organisaties pakken de uitdagingen opgewekt op. Werkelijk diverse organisaties realiseren het succes dat bijdraagt aan duurzame resultaten, op vele dimensies. Die diversiteit begint bij het topteam. Kijk eens goed naar de diversiteit binnen je organisatie en weet je welkom om hierover van gedachten te wisselen. Over hoe ik kan bijdragen om je team op dit gebied verder te helpen. Hartelijks, Aege

Comments


bottom of page