top of page
IMG_4030.jpeg

Besluitvorming onder druk over essentiële processen heeft rust nodig.

Good governance is het begin.

Dus een scheiding van de drie niveaus: toezicht, bestuur en operationele leiding. Interim-managers voegen op elk niveau binnen de governancestructuur substantieel waarde toe – juist als de druk hoog oploopt.

INTERIM MANAGEMENT

Een onverwachte vacature, een searchproject dat om goede redenen langer zal gaan duren dan wenselijk is, of het laten leiden van een ingrijpende transformatie, het zijn allemaal redenen waarom het zinvol kan zijn een interim-manager te overwegen.

 

Een interim-manager levert op verschillende manieren een tastbare bijdrage aan de organisatie. Door rust te bewaren tijdens het veranderen van processen, door bestaande processen te stabiliseren en te bewaken, door crises te beheersen - en tot een goed einde te brengen - of achterstallig onderhoud aan te pakken. Onder druk een nieuwe richting uitzetten, de consequenties daarvan te implementeren en het team te motiveren opdat het door een periode van onzekerheid heen kan komen. Waarop een volgende leider met het team kan gaan bouwen aan een inspirerende en vruchtbare toekomst.

Streep_blauw.png

Om een voorbeeld te geven:
Een interim-manager voegt waarde toe bij transformaties. Door bij ingrijpende koerswijzigingen functie en doel van de organisatie te veranderen, wordt de effectiviteit substantieel vooruitgeholpen. Vanwege de onafhankelijke positie van de interim-manager wordt met een frisse blik naar de organisatie gekeken en kunnen knopen gemakkelijker doorgehakt worden.

 

Aege heeft voor elke situatie een passende interim-manager.

Om bij te dragen aan rust en direct waarde te creëren.

Lees de gedachtes van Aege over Interim Management

Lees alle

artikelen

Pijl.png

Weet je welkom om van gedachten te wisselen.

Waarover je maar wilt.

MAIL.png
IPhone_Wit.png
bottom of page