top of page

Een uitdagend vooruitzicht voor 2023Sinds Vladimir Poetin zijn ware aard toont, is er een nieuwe tijd aangebroken. Meer dan ooit tevoren, kunnen we er niet onderuit dat alles met elkaar in verband staat. Antwoorden op deelgebieden zonder overzicht voldoen niet meer. Het eind van het jaar is een goede periode voor reflectie. Een pas op de plaats en ruimte voor gedachten over wat komen gaat.


Zoals je wellicht weet, ben ik een fan van Martin Wolf. Chief Economic Commentator, Financial Times. Hij deelt een fascinerende gedachte: “It’s not just theoretically true that everything depends on everything else. It is a truth we can no longer ignore in practice.” Zoals hij schreef in zijn artikel “How to think about policy in a polycrisis”, Financial Times, 29 november jongstleden.

Hij nodigt economen uit te onderkennen hoe de economie onlosmakelijk verbonden is met alle andere sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Om de stormen van vandaag te kunnen doorstaan, worden we gedwongen naar het gehele sociaal-maatschappelijke systeem te kijken. Zo legt hij uit: “We have to think systematically.” Dat geldt voor elke organisatie, publiek en privaat. Ook voor jouw organisatie.


Wolf noemt in zijn artikel vier onderwerpen.

Ten eerste, de energiecrisis. Ten tweede, de - daaruit voortvloeiende - inflatie. Ten derde, de vertraging van de economische groei, of zelfs economische krimp in sommige regio’s. Ten vierde - wat een verrassing - alles kan nog zwaarder tegenvallen!

Is er genoeg energie voor deze, maar ook voor de volgende winter? Zullen de groene energiebronnen voldoende snel ontwikkeld worden? Zal de door centrale banken noodzakelijk (???) geachte renteverhoging de economische crisis niet onnodig aanwakkeren? Zullen ontwikkelingslanden in een voedselcrisis verzanden? Hoe zal de oorlog in Oekraïne zich verder ontwikkelen? Wat zijn de toekomstige binnenlandse ontwikkelingen in Rusland en China?


Zo’n tien jaar geleden heeft de OECD, in 2012, de "New Approaches to Economic Challenges” (NAEC) in het leven geroepen. Juist toen al, om zich op dit soort complexe economische vragen te richten. Alles houdt verband met alles, dat geldt voor elke organisatie.


Om zicht te krijgen op deze tijd is overzicht nodig, gefundeerd op zorgvuldige analyses van deelgebieden.


Daarin schuilt een uitdagend en mooi vooruitzicht voor 2023. Er liggen onvermoede kansen voor elke organisatie. Welke rol gaat jouw organisatie spelen als de economie weer hersteld? Welke rol ga je zelf spelen? Wie en wat voor mensen heb je om je heen nodig om er volgend jaar weer een prachtig jaar van te maken?


Weet je welkom om samen van gedachten te wisselen.


Ik wens jou en je dierbare vrolijke feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023 toe!


Warme groet,

Aege

Comentarios


bottom of page